ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន

 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
 • ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន

Property ID : EP-01578

Rent $15 /Sqm - Office Space
1 Garage Print

ការិយាល័យសំរាប់ ជួលនៅលើផ្លូវមុន្នីវង្ស ខណ្ឌចំការមន
– តំលៃ : 15$​ /ម៉ែត្រការ៉េ
– ទីតាំងស្ថិតនៅ: សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
– ជាន់ទី​ : 5, 6, 7
-ពិពណ៌នា : ការិយាល័យនេះមាន បរិយាកាសល្អ មានបន្ទប់ប្រជុំ សន្តិសុខ និងមានចំណតឡាន ចំណតម៉ូតូដោយឥតគិតថ្លៃ។ ជាពិសេសប្រើប្រាស់ទឹក និងភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ។
061 777 586 (Cellcard)
015 777 586 (Smart)
016 325 648 (Smart)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក : Easy Property Investment ឬ Easy Property អុីហ្សីប្រផឹធី
សូមអរគុណ (See translate below)
@L

Office Space for Rent in khan Chamkarmorn
– Price : 15$​ / Sqm
– Location : Sangkat Tonle bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
– Floors : 5, 6, 7
– Description : This office space​ has ​a good atmosphere, a meeting room security guards and free parking. Especially you can use water and Electric for free.
For more information please call :
061 777 586 (Cellcard)
015 777 586 (Smart)
016 325 648 (Smart)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក : Easy Property Investment ឬ Easy Property អុីហ្សីប្រផឹធី
សូមអរគុណ
@L

Agent


Know More

Similar Properties