ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក

  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
  • ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក

Property ID : EP-02655

Rent $3,500 /Month - Warehouse
600 Sqm 1 Garage Print

ឃ្លាំងសំរាប់ជួល​ នៅខណ្ឌទួលគោក
– តំលៃជួល : 3,500$ /ខែ
– ទីតាំងស្ថិតនៅ: សង្កាត់ បឹងកក់១ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
– ទំហំដី : 20m x 50m
– ទំហំឃ្លាំង : 20m x 30m
– ពិពណ៍នា : ឃ្លាំងនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវធំទូលាយ ​ងាយស្រួលសំរាប់រថយន្តធំធ្វេីការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូល។ លោកអ្នកអាចជួលឃ្លាំងនេសំរាប់ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន។ ពិព្រោះវាស្ថិតក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន ជិតផ្សារ​ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ និង​កន្លែងផ្សេងៗទៀត។
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ
@So phea

Ware House for Rent in Khan Tuol Kork
– Price for Rent : 3,500$/ Month
– Location : Sangkat Boeung Kok, Khan Tuol Kork, Phnom Penh.
– Land size : 20m x 50m
– Warehouse size : 20m x 30m
– Description : This warehouse is on main road that is easy for trucks import and export products from this warehouse. You can rent this warehouse for running others business.​ Because it has good in location in down town area which close to schools, market, hospital, banks, and others places.
For more information please call :
061 777 586 (Khmer,ไทย)
015 777 586 (Khmer,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
or Email : info.epiagency@gmail.com
Website : www.easypropertyrealty.com
Facebook :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
Thanks
@So phea

Agent Mrs. Sreypov Leang

She's Sale agency of commercial property 099 879 168 (English, 中文, ไทย)
Know More

Similar Properties