ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598

 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598

Property ID : EP-02539

Rent $4,000 /Month - Shop House
238 Sqm 1 Bedroom 4 Bathrooms 1 Garage Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅផ្លូវ 598
តំលៃ : 4,000$ /ខែ
ទីតាំងស្ថិតនៅ: ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង : 1
បន្ទប់ទឹក : 4
ទំហំផ្ទះ : 17m x 14m​​​
ពិពណ៍នា : ផ្ទះអាជីវកម្មនេះមានខ្យល់អាកាសចេញចូល និងមានផាសុខភាព​ក្នុងការរស់នៅ ព្រោះវាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន ជិតផ្សារ, និង សាលារៀននិងកន្លែងផ្សេងៗ ទៀត។
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ
@Dalin

Shop-House for Rent in Street  598
– Price : 4,000$ /Month
– Location : 1
– Bathroom : 4
– House size : 17m x 14m​​​
– Description : You can rent this shop house for living because it has good location near in the downtown area. It also close to market, banks, schools and others places.
For more information please call :
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文
or Email : info.epiagency@gmail.com
Website : www.easypropertyrealty.com
Facebook :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
Thanks
@Dalin

Agent Sodalin ke

Sodalin Ke is Sale Agent Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties