វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា

  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវ ឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា

Property ID : EP-02224

Buy $119,000 -Negotiate - Villa
35 Sqm 3 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាកូនកាត់ (សល់ដីចំហៀង) សម្រាប់លក់នៅបុរី​ វិប៉េង ហួត​ផ្លូវឯកឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
– តម្លៃ​​ : 119,000$ ចរចា
– ទីតាំង: សង្កាត់​ ច្រាំងចំរេះ1 ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
– បន្ទប់គេង: 3
– បន្ទប់ទឹក: 4
– ផ្ទះបាយ​1
– ទំហំផ្ទះ : 5m x 7m
– ជាន់ : E0 + E1 + E2
ពិពណ៍នា​ : វីឡានេះមានបរិយាកាសល្អ មានបន្ទប់គេង ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក និង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវស្អាត។ ជាពិសេសស្ថិតនៅជិតផ្សារ, មន្ទីរពេទ្យ,និង សាលារៀន ជាភាពងាយស្រួលផងដែរសំរាប់ការរស់នៅ។
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក : Easy Property Investment ឬ Easy Property អុីហ្សីប្រផឹធី
សូមអរគុណ (See translate below)
@Sophea

Villa Link-House for Sale Cheasophara in Borey Peng Hout Phnom Penh
– Price : 119,000$ – Negotiate
– Location : Sangkat Chrang Chamresh1, Khan Russey keo, Phnom Penh
– Bedrooms : 3bedrooms, 4bathrooms
– Building Size : 5m x 7m
– Floor : E0 + E1 + E2
– Description : This villa have nice kitchen, and living rooms that is easy for your living.​ It also close to market, banks, hospitals, schools and others places.
For more information please call :
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
or Email : info.epiagency@gmail.com
Website : www.easypropertyrealty.com
Facebook : Easy Property Investment or Easy Property អុីហ្សីប្រផឹធី
Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties