វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598

 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
 • វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598

Property ID : EP-02664

Buy $289,000 -Negotiate - Villa
81.9 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាភ្លោះ លក់នៅបុរី វិមានភ្នំពេញ ផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ា​598
– តម្លៃលក់ ​​: 289,000$- ចរចា
– ទីតាំង : សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ1 ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
– បន្ទប់គេង4 បន្ទប់ទឹក5​ ផ្ទះបាយ1
– ទំហំផ្ទះ : 6.5 m x 12.6m
– ជាន់: E0 + E1 + E2
ពិពណ៍នា​ : វីឡានេះមានបរិយាកាសល្អ មានទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្សារ, មន្ទីរពេទ្យ និង សាលារៀន ជាភាពងាយស្រួលផងដែរសំរាប់ការរស់នៅ។
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង់លេខទូរស័ព្ទ ៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ
@Sopeha

Twin Villa for Sale in Borey Vimean Phnom Penh Cheasophara
Price : 289,000$- Negotiate
Location : Sangkat Chrang Chamresh1, Khan Russey keo, Phnom Penh
Bedrooms : 4bedrooms, 5bathrooms
House Size : 6.5 m x 12.6m
Story : E0 + E1 + E2
Description : This villa has good environment. It close to market, hospital, schools, and others places.
For more information please call :
061 777 586 (Khmer,ไทย)
015 777 586 (Khmer,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
or Email : info.epiagency@gmail.com
Website : www.easypropertyrealty.com
Facebook :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties