អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3

 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
 • អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3

Property ID : EP-02214

Rent $10,000 /Month - Building
182 Sqm 5 Bedrooms 6 Garages Print

អាគារសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង3
តំលៃជួល : 10,000$/ខែ
ទីតាំងស្ថិតនៅ: សង្កាត់ បឹងកេងកង3 ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំអគារ :​ 182 ម៉ែត្រ
ជាន់: 6
ពិព៍រនា : លោកអ្នកអាចជួលអាគារនេះសំរាប់បើកអាជីវកម្មផ្សេងៗ​ ដូចជាការបើកជា ការិយាល័យ អាផាមិនសំរាប់ជួល ឬផ្ទះសំណាក់ជាដើម។
+អគារនេះ 1unit មាន​ទំហំ (4.5m x 14m)
+មានការិយាល័យ​ចំនួន3 មាន​ទំហំ (4.5m x 10m)
+មាន​ 1 Penhouse ( 2ជាន់ 13mx 14m , គ្រែ​ ចំនួន 5, ផ្ទះបាយ​​1,បារ 1 បន្ឬប់ទទួលភ្ញៀវ ចំនួន 1)
+ មានបន្ឬប់ស្ឬូឌីយូ ចំនួន 2
+ មានចំណតឡានចំនួន 6
+ មាន​ ជណ្តើរយន្តចំនួន 1
អាគារនេះមានទីតាំងល្អស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន ជិតផ្សារ, មន្ទីរពេទ្យ, ធនាគារ និង សាលារៀន និង​ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត…។
សំរាប់ពត៍មានបន្ថែមសូមខលមកលេខៈ
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក : Easy Property Investment
សូមអរគុណ​ (See translate below)
@Dalin

Building for Rent in Sangkat Beoung Keng Kong 3
– Price rent : 10,000$/Month
– Location : Sangkat Beoung Keng Kong3 , Khan Beoung Keng Kong, Phnom Penh.
– Building Size : 182 Sqm
– Story : 6
– Description : You can rent this building for running others business.
This apartment also close to markets, banks, hospitals, and schools and others companies….
+ This building has 1 unit size (4.5m x 14m)
+ There are 3 offices in size (4.5m x 10m)
+ There is 1 Penhouse (2 floors 13mx 14m, 5 beds, 1 kitchen, 1 bar, 1 reception area)
+ There are 2 studios
+ There are 6 parking lots
+ There is 1 elevator
For more information please call :
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
or Email : info.epiagency@gmail.com
Website : easypropertyrealty.com
Facebook : Easy Property Investment
Thanks
@Dalin

Agent Sodalin ke

Sodalin Ke is Sale Agent Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties