អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ

  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
  • អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ

Property ID : EP-02243

Rent $15,900 /Month - Apartment
266 Sqm 1 Garage Print

អាគារ សំរាប់ជួល ផ្លូវ 271ខណ្ឌ ចំការមន- រាជធានីភ្នំពេញ
តំលៃជួល ៖ 15,900$/ ខែ
ទំហំអាគារ ៖ 9.5ម × 28ម
កំពស់ ៖ 8 ជាន់
ប្រភេទ ការិយាល័យ& យូនីត(18យូនីត)
ទីតាំងនៅទីប្រជុំជន នៅលើផ្លូវធំ ជិត ផ្សារ ហាងកាហ្វេរ ល្អសំរាប់ជួល ស្នាក់នៅធ្វើការជាក្រុម ឬ business។
ពត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក : Easy Property Investment ឬ Easy Property អុីហ្សីប្រផឹធី
សូមអរគុណ
@Sophea

Building for Rent Street 271 in ChamKar Morn- Phnom Penh
Renting Price ៖ 15,900$/ month
Building Size ៖ 9.5 m × 28 m
Floor ៖ 8 Floors
Good location near restaurants, coffee shop, good for office or accomodation business.
For more information please contact below៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក : Easy Property Investment ឬ Easy Property អុីហ្សីប្រផឹធី
សូមអរគុណ
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties