ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004

 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004
 • ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004

Property ID : EP-03801

Buy, Rent $550 / 105,000$ - Condo
54 Sqm 1 Bedroom 1 Bathroom Print

ខនដូជួលឬលក់នៅ The Royal Okide Condominium 2004 | Condo for rent or sale at The Royal Okide Condominium 2004.
តម្លៃជួល | Price rent : 550$
តម្លៃលក់ | Price sale : 105,000$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ អូបែកក្អម ខណ្ឌ សែន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 54 Sqm
ជាន់ទី | Floor : 12
បន្ទប់គេង | Bedroom : 1
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
ប្លង់រឹង | Title : Hard
មានបន្ថែមជូនស​ម្ភារៈពេញ | Have include with fully furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »