ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23

  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23
  • ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23

Property ID : EP-010

Buy, Rent $350 /64000$ - Condo

ខនដូលក់ឬជួលនៅ The star Polaris23 | Condo for sale or rent at The star Polaris23.
តម្លៃជួល| Price rent : 350$ /Month
តម្លៃលក់| Price sale : 64,000$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ និរោធន៍ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
មានសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furniture
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

19/01/2023

Similar Properties

Translate »