ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK

  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK

Property ID : EP-173

Rent $550 / Month - Condo
80.28 Sqm 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage Print

ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Sky Tree Residence TK | 1bedroom Condo for rent at Sky Tree Residence TK .
តម្លៃ | Price : 550$
ទំហំ​ | Size : 80.28 Sqm
ជាន់ | Floor : 32
បន្ទប់គេង | Bedroom : 1
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
រួមមានសម្ភារៈពេញ | Furnished including : (internet, gym, pool, steam, sauna, management fee, security 24h, clean 2time/week).
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

18/05/2023

Agent Mern Peovrachna

Mern Peovrachna Postion : Sale agent Tel : +855 99 879 168
Know More

Similar Properties

Translate »