ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK

  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK

Property ID : EP-170

Rent $450 / Month - Condo
36 Sqm 1 Garage Print

ខនដូ 1បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square 3 Service Apartment TK | 1bedroom Condo for rent at Time Square 3 Service Apartment TK.
តម្លៃ | Price : 450$
រួមបញ្ចូលសេវាថែទាំ | Including Management fee
រួមមានសម្ភារៈពេញ | Fully Furnished and Cable TV, gym, steam, swimming pool, Security 24hrs.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

18/05/2023

Agent Mern Peovrachna

Mern Peovrachna Postion : Sale agent Tel : +855 99 879 168
Know More

Similar Properties

Translate »