ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង

  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង

Property ID : EP-122

Rent $450 / Month - Condo
37 Sqm 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage Print

ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់នៅ ទួល ទំពូង | 1bedroom Condo for sale at Toul Pompong.
តម្លៃ | Price : 450$
ទំហំ | Size : 37 Sqm
បន្ទប់គេង | Bedroom : 1
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
រួមមានសម្ភារៈពេញ | Fully Furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

30/03/2023

Agent Mern Peovrachna

Mern Peovrachna Postion : Sale agent Tel : +855 99 879 168
Know More

Similar Properties

Translate »