ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m

  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m

Property ID : EP-0115

Buy, Rent $500 /135000 - Condo
50 Sqm 1 Bedroom 1 Bathroom Print

ខនដូ 1បន្ទប់គេងលក់ឬជួលនៅផ្លូវ 60m | 1bedroom Condo for sale or rent on street 60m .
តម្លៃជួល | Rent Price : 500$
តម្លៃលក់ | Sale Price : 135,000$
ទំហំ​ | Size : 50 Sqm
ជាន់ | Floor : 18
បន្ទប់គេង | Bedroom : 1
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
សម្ភារៈពេញ | Have fully furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

28/09/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »