ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ

  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ

Property ID : EP-0112

Rent $450 / Month - Condo
70 Sqm 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print

ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ ជ្រោយចង្វារ | 2bedroom Condo for rent at Chroy Chamvar .
តម្លៃ | Price : 450$
ទំហំ​ | Size : 70 Sqm
ជាន់ | Floor : 11
បន្ទប់គេង | Bedroom : 2
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 2
សម្ភារៈពេញ | Have fully furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

26/09/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »