ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK

  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK

Property ID : EP-0178

Rent $800 / Month - Condo
61 Sqm 2 Bedrooms 1 Bathroom Print

ខនដូ 2បន្ទប់គេងជួលនៅ Time Square TK | 2Bedroom Condo for rent at Time Square TK.
តម្លៃ | Price : 800$
ទំហំំ | Size : 61 Sqm
បន្ទប់គេង | Bedroom : 2
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
ជាន់ | floors: 9
រានហាល | Balcony : 1
Free Management fee
Free Gym & Pool
Fully furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »