ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence Khan Por Senchey

  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence

Property ID : EP-117

Buy $64,000 _ Negotiate - Condo
47 Sqm 2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Garage Print

ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ ARAKAWA Residence | 2bedroom Condo for sale at ARAKAWA Residence Khan Por Senchey.
តម្លៃ | Price : 64,000$
ទំហំ | Size : 47 Sqm
បន្ទប់គេង | Bedroom : 2
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
រួមមានសម្ភារៈពេញ | Fully Furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

28/03/2023

Agent Mern Peovrachna

Mern Peovrachna Postion : Sale agent Tel : +855 99 879 168
Know More

Similar Properties

Translate »