ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23

  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23
  • ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23

Property ID : EP-012

Buy $65,000 _ Negotiate - Condo
46 Sqm Print

ខនដូ 2បន្ទប់គេងលក់នៅ The star Polaris23 | 2bedroom Condo for sale at The star Polaris23.
តម្លៃ| Price : 65,000$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ និរោធន៍ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 46 Sqm
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

27/01/2023

Similar Properties

Translate »