ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence

  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
  • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence

Property ID : EP-215

Rent $2,100 / Month - Condo
115 Sqm 3 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Garage Print

ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence | 3bedroom Condo for rent at The Pethouse Residence .
តម្លៃ | Price : 2,100$
ទីតាំង| Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ​ | Size : 115 Sqm
ជាន់ | Floor : 15
Include :
WIFI 10MB
Cleaning 4time per month
Gym
Pool
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

17/06/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »