ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence

 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence
 • ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence

Property ID : EP-159

Rent $2,100 / Month - Condo
115 Sqm 3 Bedrooms 1 Garage Print

ខនដូ 3បន្ទប់គេងជួលនៅ The Pethouse Residence | 3bedroom Condo for rent at The Pethouse Residence .
តម្លៃ | Price : 2,100$
ទីតាំង| Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ​ | Size : 115 Sqm
ជាន់ | Floor : 15
Include :
Wifi 10 MB
Cleaning 4 time per month
Gym & pool
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Rachana

09/05/2023

Agent Mern Peovrachna

Mern Peovrachna Postion : Sale agent Tel : +855 99 879 168
Know More

Similar Properties

Translate »