ឃ្លាំងជួលនៅសង្កាត់ បឹង​ ទំពុន

  • ឃ្លាំងជួលនៅសង្កាត់ បឹង​ ទំពុន
  • ឃ្លាំងជួលនៅសង្កាត់ បឹង​ ទំពុន
  • ឃ្លាំងជួលនៅសង្កាត់ បឹង​ ទំពុន

Property ID : EP-03980

Rent $700 / Month - Warehouse
350 Sqm 1 Garage Print

ឃ្លាំងជួលនៅសង្កាត់ បឹង​ ទំពុន | Warehouse for rent in Sangkat Boueng Tumpon.
តម្លៃ | Price : 700$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹង​ ទំពុន ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 10m x 35m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

30/12/22

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »