ឃ្លាំងលក់នៅលើផ្លូវ 50ម៉ែត្

  • ឃ្លាំងលក់នៅលើផ្លូវ 50ម៉ែត្
  • ឃ្លាំងលក់នៅលើផ្លូវ 50ម៉ែត្
  • ឃ្លាំងលក់នៅលើផ្លូវ 50ម៉ែត្
  • ឃ្លាំងលក់នៅលើផ្លូវ 50ម៉ែត្

Property ID : EP-0159

Buy $1,750 / m2 - Warehouse
3377 m2 Print

ឃ្លាំងលក់នៅលើផ្លូវ 50ម៉ែត្រ | Warehouse for sale on 50m street.
តម្លៃ | Price : 1,750$ /m2
ទំហំដី | Land size : 45m x 70m (3,377 m2)
ប្លង់រឹង | Hard title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

01/11/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »