ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928

  • ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928
  • ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928
  • ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928
  • ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928
  • ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928
  • ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928

Property ID : EP-02516

Buy $2,100,000 _ Negotiate - Warehouse
738 Sqm 1 Garage Print

ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅផ្លូវ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី 1928
– តំលៃ : 2,100,000$ ចរចា
– ទីតាំង : សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ
– ទំហំ : 18m x 41m
– ប្លង់ : LMAP
– ពិពណ៍នា : ឃ្លាំងនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវធំទូលាយ ​ងាយស្រួលសំរាប់រថយន្តធំធ្វេីការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូល។ លោកអ្នកអាចជួលឃ្លាំងនេះសំរាប់ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន។​
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : [email protected]
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ (See translate below)
@Sophea

Warehouse for Sale at Street Mong Rithy 1928
– Price : 2,100,000$ _ Negotiate
– Location : Sangkat Phnom Penh Thmey Khan Sen Sok Phnom Penh.
– Size : 18m x 41m
– Title : LMAP
– Description : This warehouse on big road that is easy for trucks import and export products from this warehouse. You can rent this warehouse for running others business. Specially this Land during run business.
For more information please call :
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
or Email : [email protected]
Website : www.easypropertyrealty.com
Facebook :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »