ដីជួលនៅផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

  • ដីជួលនៅផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

Property ID : EP-03960

Rent $2,500 / Month - Land
1210 Sqm 1 Garage Print

ដីជួលនៅផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា | Land for rent in H.E Chear Sopheara Blvd.
តម្លៃ | Price : 2,500$
ទំហំដី | Size : 22m x 55m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

24/12/22

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »