ដីជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់ទី២

  • ដីជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់ទី២

Property ID : EP-03982

Rent $2,000 / Month - Land
560 Sqm 1 Garage Print

ដីជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់ទី២ | Land for rent in Sangkat Boeung Kork ti 2.
តម្លៃ | Price : 2,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 20m x 28m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »