ដីលក់នៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី១

  • ដីលក់នៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី១

Property ID : EP-032

Buy $1,400,000 _ Negotiate - Land
375 Sqm Print

ដីលក់នៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី១ | Land for sale at Sangkat Toul Tompong ti 1.
តម្លៃ| Price : 1,400,000$
ទំហំ | Size : 15m x 25m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

07/02/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »