ដីលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

  • ដីលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

Property ID : EP-03991

Buy, Rent $7,000 / $5000000 - Land
602 Sqm 1 Garage Print

ដីលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ | Land for rent at Sangkat Boeng Keng Kang ti 1.
តម្លៃជួល | Price rent : 7,000$
តម្លៃលក់ | Price sale : 5,000,000$
ទំហំ | Size : 17.5m x 34.4m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

11/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »