ដី និងផ្ទះលក់នៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

  • ដី និងផ្ទះលក់នៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

Property ID : EP-03966

Buy $10,000 / m2 - Land
805.2 Sqm 1 Garage Print

ដី និងផ្ទះលក់នៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ | Land and house for sale at Sangkat Boeng Keng Kang ti 1.
តម្លៃ | Price : 10,000$ /m2
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 24.4m x 33m
ប្លង់រឹង | Title : Hard
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

26/12/2022

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »