ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ

  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ
  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ
  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ
  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ
  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ
  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ
  • ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ

Property ID : EP-03993

Rent $4,500 / Month - Flat
486 Sqm 16 Bedrooms 1 Garage Print

ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ ដូនពេញ | Flat for rent in Khan Doun Penh.
តម្លៃ | Price : 4,500$
ទំហំដី | Land Size : 18m x 27m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 16
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

11/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »