ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់ទី២

  • ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់ទី២

Property ID : EP-03999

Rent $1,500 / Month - Flat
126 Sqm 9 Bedrooms Print

ផ្ទះជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់ទី២ | Flat for rent in Sangkat Beoung kak2.
តម្លៃ | Price : 1,500$ /Month
ទំហំផ្ទះ | House Size : 8.4m x 15m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 9
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »