ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១

  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១
  • ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១

Property ID : EP-035

Buy, Rent $550 /170000$ - Flat
64 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ផ្ទះលក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ គម្រាង១ | Flat for sale or rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project 1.
តម្លៃជួល| Price rent : 550$ /Month
តម្លៃលក់ | Price sale : 170,000$
ទំហំផ្ទះ | House Size : 4m x 16m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឹក| Bathroom : 5
ប្លង់រឹង | Hard title
មានបន្ថែមជូនសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/02/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »