ផ្ទះល្វែងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកថ្លា

  • ផ្ទះល្វែងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកថ្លា

Property ID : EP-03958

Rent $2,000 / Month - Flat
270.6 Sqm Print

ផ្ទះល្វែងជួលនៅសង្កាត់ ទឹកថ្លា | Flat for rent in Sangkat Terk Thla .
តម្លៃ | Price : 2,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 8.2m x 33m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

24/12/2022

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »