ផ្ទះល្វែងជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២

  • ផ្ទះល្វែងជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ – តម្លៃ​  400$/ខែ – ទីតាំង : សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២  ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ – ទំហំផ្ទះ : 4m x 14m – បន្ទប់គេង 1ន្ទប់ទឹក 1 –​ ពិពណ៍នា​ : ផ្ទះល្វែងនេះជាមានបរិយាកាសល្អនិង មានបន្ទប់គេង ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក ស្អាត។ ជាពិសេសវានៅជិតផ្សារ, មន្ទីរពេទ្យ,និង សាលារៀន ជាភាពងាយស្រួលផងដែរសំរាប់ការរស់នៅ។ 061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย) 099 879 168 (English,中文 ឬ អុីមែល : info.epiagency@gmail.com វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com ហ្វេសបុក : – Easy Property for Sale – Easy Property for Rent – Commercial Property for Rent and Sale សូមអរគុណ @Lin  Flat for Rent in Sangkat Phsar Depo2 – Price : 400$/Month – Location : Sangkat Phsar Depo2 , Khan Toul Kork, Phnom Penh. – Bedroom : 1 – Bathroom : 1 – House Size : 4m x 14m – Description : This Flat has good environment have a nice kitchen. It also near Market, hospital, schools that is easy for your living. For more information please call : 061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย) 099 879 168 (English,中文 or Email : info.epiagency@gmail.com Website : www.easypropertyrealty.com Facebook : – Easy Property for Sale – Easy Property for Rent – Commercial Property for Rent and Sale Thanks @Lin

Property ID : EP-03112

Rent $400 /Month - Flat
56 Sqm 1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage Print

ផ្ទះល្វែងជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២
– តម្លៃ​ 400$/ខែ
– ទីតាំង : សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
– ទំហំផ្ទះ : 4m x 14m
– បន្ទប់គេង 1​ បន្ទប់ទឹក 1
–​ ពិពណ៍នា​ : ផ្ទះល្វែងនេះជាមានបរិយាកាសល្អនិង មានបន្ទប់គេង ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក ស្អាត។ ជាពិសេសវានៅជិតផ្សារ, មន្ទីរពេទ្យ,និង សាលារៀន ជាភាពងាយស្រួលផងដែរសំរាប់ការរស់នៅ។
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文
ឬ អុីមែល : [email protected]
វេបសាយ​ : www.easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ
@Lin

Flat for Rent in Sangkat Phsar Depo2
– Price : 400$/Month
– Location : Sangkat Phsar Depo2 , Khan Toul Kork, Phnom Penh.
– Bedroom : 1
– Bathroom : 1
– House Size : 4m x 14m
– Description : This Flat has good environment have a nice kitchen. It also near Market, hospital, schools that is easy for your living.
For more information please call :
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文
or Email : [email protected]
Website : www.easypropertyrealty.com
Facebook :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
Thanks
@Lin

Agent Sodalin ke

Sodalin Ke is Sale Agent Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties

Translate »