ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា

  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា
  • ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា

Property ID : EP-03802

Buy $139,900 _ Negotiate - Flat
64 Sqm 6 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Garage Print

ផ្ទះល្វែងលក់នៅផ្លូវ271 សង្កាត់ ទឹកថ្លា | Flat for sale on street 271 in Teuk Thla .
តំលៃ | Price : 139,900$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 4m x 16m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 6
បន្ទប់ទឺក | Bathroom : 4
ប្លង់រឹង | Hard title
ទិសខាងកើត | Direction : East
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »