ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ពីភពថ្មីផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី

  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី
  • ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ប៉េងហួតផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី

Property ID : EP-186

Buy, Rent $660 /215000 - Flat
65.6 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ផ្ទះល្វែង ជួលឬលក់នៅក្នុងបុរី ពីភពថ្មីផ្លូវឯកឧត្តមម៉ុងឫទ្ធី | Flat for sale or rent in Borey Piphop Thmey H.E Mong Rithy Blvd.
តម្លៃជួល | Price rent : 660$
តម្លៃលក់ | Price sale : 215,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 4.1m x 16m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឺក | Bathroom : 5
ប្លង់រឹង | Title : Hard
មានបន្ថែមជូនសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furnished.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

30/05/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »