ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ

 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ
 • ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ

Property ID : EP-251

Rent $500 / Month - Flat
10.75 Sqm 4 Bedrooms 6 Bathrooms Print

ផ្ទះល្វែង 2ជាប់គ្នាជួលនៅជិតផ្សារចាក់អង្រែ | 2Flat for rent close to Chak Angre market.
តម្លៃ | Price : 500$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 5m x 15m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឹក| Bathroom : 6
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »