ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ

 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
 • ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ

Property ID : EP-20366

Rent $1,800 /Month - Villa
200 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ផ្ទះវីឡា សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ l Villa for Rent in Sangkat Phsar Daem Thkov
-តម្លៃ | Asking Price: $1,800 /ខែ
-បន្ទប់គេង l Bedroom: 4
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 5
-ទំហំផ្ទះ | House size: 7m x 20m
-ទំហំដី | Land size : 8m x 25m
-សម្ភារ:មួយចំនួន | Included some furniture and equipment
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

26.06.24

Similar Properties

Translate »