ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២

 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២
 • ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២

Property ID : EP-20314

Rent $1,200 / Month - House
125 Sqm 3 Bedrooms Print

ផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី២ l House for rent in Sangkat Toul Tompung 2
-តម្លៃ | Asking Price: $1,200 /ខែ
-ទំហំដី l Land Size: 5m x 25m
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 4m x 13m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 3
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

04.06.24

Similar Properties

Translate »