ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1

  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1
  • ផ្ទះអាជិវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1

Property ID : EP-20331

Rent $1,500 / Month - Shop House
110 Sqm 3 Bedrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1 l Shop House (E0) for rent in Sangkat Toul Tompung 1.
-តម្លៃ | Asking Price: $1,500 /ខែ ចរចា
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 5m x 22m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 3
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

11.06.24

Similar Properties

Translate »