ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន

 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន

Property ID : EP-302

Rent $2,000 / Month - Shop House
272 Sqm 1 Bedroom Print

ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅខណ្ឌចំការមន | Shophouse for rent in Khan Chamkamorn.
តម្លៃ | Price : 2,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទួលទំពូង ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 16m x 17m
បន្ទប់| Room : 1
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

05/08/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »