ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់

 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់

Property ID : EP0011

Rent $2,300 / Month - Shop House
69.72 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅទន្លេបាសាក់ | Shophouse for rent in Sangkat Tonle Bassac.
តម្លៃ| Rent Price : 2,300$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 4.2m x 16.6m
បន្ទប់ | Room : 4
បន្ទប់ទឹក |Bathroom : 5
សម្ភារៈមួយចំនួន | Have some furnished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

10/08/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »