ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូង

  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូង

Property ID : EP-0171

Rent $3,600 /Month - Shop House
256 Sqm 1 Bedroom Print

ផ្ទះអាជីវកម្មជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូង | Shophouse for rent in Sangkat Toul Tompung.
តម្លៃ | Price : 3,600$
ទំហំដី | Land size : 16m x 16m
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 1
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

04/11/2023

Similar Properties

Translate »