ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង

  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង

Property ID : EP-164

Rent $2,800 / Month - Shop House
336 Sqm 3 Bedrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្មជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង | Shophouse for rent in Sangkat Toul Tum pong.
តម្លៃ | Price : 2,800$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទួលទំពូង ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 14m x 24m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 3
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12/05/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »