ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១

Property ID : EP-0140

Rent $8,000 /Month - Shop House
630 Sqm 5 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម (កែង) ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង១ | Shophouse for rent in Sangkat BKK1.
តម្លៃ | Price : 8,000$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកង១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | size : 630 Sqm
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 5
បន្ទប់ប្រជុំ | Meeting Rooms : 2
ផ្ទះបាយ | kitchenroom : 1
ឃ្លាំង | Store : 1
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information :
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

17/10/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »