ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន

Property ID : EP-0135

Rent $1,800 / Month - Shop House
133 Sqm 5 Bedrooms 7 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ចំការមន | Shophouse for rent in Khan Chamkamorn.
តម្លៃ | Price : 1,800$
ទំហំ | Size : 9.5m x 14m (Ground floor)
: 9m x 12m (First floor and second floor with balcony)
បន្ទប់គេង | Bedroom : 5
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 7
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information :
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12/12/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »