ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក

Property ID : EP-03965

Rent $5,000 / Month - Shop House
160 Sqm Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក | Shop house for rent in Khan Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទំហំផ្ទះ | House Size : 8m x 20m
ជាន់ទី | Floor : 6
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

26/12/2022

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »