ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

Property ID : EP-078

Buy, Rent $3,500 /1500000 - Shop House
210 Sqm Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ | Shophouse for sale or rent in Sangkat Beoung Keng Kong ti 1.
តម្លៃជួល | Price rent : 3,500$
តម្លៃលក់ | Price sale : 1,500,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 7m x 30m
ប្លង់រឹង | Hard title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

04/03/2023

Similar Properties

Translate »