ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271

 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271

Property ID : EP-255

Buy, Rent $1,200 / 650000 - Shop House
93.5 Sqm 4 Bedrooms 6 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម លក់ឬជួលនៅបុរី ជីបម៉ុងផ្លូវ 271 | Shophouse for sale or rent in Borey Chip Mong Landmark 271.
តម្លៃជួល | Price rent : 1,200$
តម្លៃលក់ | Price sale : 650,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 5.5m x 17m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 6
ប្លង់បុរី | Borey title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

13/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »