ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ

Property ID : EP-20320

Rent $500 / Month - Shop House
67.2 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីហ្រេនភ្នំពេញ l Shop House for Rent in Borey Grand Phnom Penh
-តម្លៃ | Asking Price: $500 /ខែ negotiate
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 4.2m x 16m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 4
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 5
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ l Living Room: 1
-ផ្ទះបាយ | Kitchen: 1
-សម្ភារ:មួយចំនួន | Some furniture
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

05.06.24

Similar Properties

Translate »