ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល

Property ID : EP-20304

Buy, Rent $3,500 /$12XXXXX - Shop House
208 Sqm Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់ឬជួល នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល l Shop House for Sale & Rent in Sangkat Phsar Kandal
-តម្លៃលក់ | Asking Price: $1,2xx,xxx ចរចា Negotiate
-តម្លៃជួល | Asking Price: $3,500/ខែ Negotiate
-ទំហំ l Size: 13m x 16m
-ប្លង់រឹង l Hard Title
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

31.05.24

Similar Properties

Translate »