ផ្ទះអាជីវកម្ម 2ល្វែងជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ១

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម 2ល្វែងជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ១

Property ID : EP-026

Rent $2,500 / Month - Shop House
120 Sqm 11 Bedrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម 2ល្វែងជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ | 2 Shop house
for rent on National street 1.
តម្លៃ | Price : 2,500$
បន្ទប់ | Room : 11
ទំហំផ្ទះ | House size : 8m x 15m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

31/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »